TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 1. Vispārīgi
  1. Šie tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi (turpmāk saukti par "Lietošanas noteikumiem") tiek piemēroti tīmekļa vietnei manage.tikitaka.lv (turpmāk saukta par “Tīmekļvietni”).
  2. Tīmekļvietnes īpašnieks ir SIA “DATAKOM” (turpmāk saukta par “Datakom”), kura ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto numuru 40103142605 un juridisko adresi – Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058.
  3. Apmeklējot Tīmekļvietni vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus vai ar tās starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus, Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos Lietošanas noteikumus un apņematies to izmantot tikai legāliem nolūkiem.
  4. Tīmekļvietnes saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams.
  5. Datakom ir tiesības vienpusēji un bez iepriekšējas brīdināšanas mainīt šos noteikumus.
  6. Datakom nedod solījumus vai garantijas par Tīmekļvietni vai tās saturu un tādejādi Datakom nav atbildīga par Jūsu vai jūsu organizācijas jebkādiem izdevumiem, saņemtajiem sodiem, zudumiem vai zaudējumiem - tiešiem, netiešiem, bet ne tikai finanšu zaudējumiem un neiegūto peļņu - kas radušies jebkādā veidā saistībā ar Tīmekļvietnes apmeklēšanu vai izmantošanu, pat, ja Datakom ir zinājusi par Tīmekļvietnes vai tās satura trūkumiem.
 2. Tīmekļvietnes izmantošanas ierobežojumi un prasības
  1. DATAKOM jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem drīkst bloķēt vai liegt pieeju Tīmekļvietnei jebkurai personai un DATAKOM nav pienākuma paskaidrot vai pamatot šādu lēmumu.
  2. Tīmekļvietnes lietotājam (Jums) ir aizliegts:
   1. nodot sava lietotāja konta datus (lietotājvārds, parole) citām personām. Nozaudējot šos datus vai uzzinot, ka tie ir kļuvuši pieejami citām personām, Lietotājs apņemas nekavējoties informēt Datakom;
   2. izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret Tīmekļvietas drošību;
   3. apiet vai mēģināt apiet (vai lūgt lai to dara trešās personas) Tīmekļvietnes drošības mehānismus neatkarīgi no mērķa un tā vai šie mehānismi ir ar augstu vai zemu drošības pakāpi;
   4. Piekļūt (tai skaitā mēģināt) piekļūt citu lietotāju datiem, tos modificēt vai dzēst;
   5. veikt Tīmekļvietnes vai tās daļu nelegālu kopēšanu (par nelegālām darbībām ar sistēmu tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības datu apstrādes pakalpojumu pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida programmas, piem., robotus), neatkarīgi no šo darbību mērķa
   6. Veikt Tīmekļvietas (tai skaitā mēģināt veikt) tās dekompilāciju vai tās pilna satura lejupielādi
  3. Tīmekļvietnes lietotājam (Jums) ir pienākums patstāvīgi veikt Tīmekļvietnē izvietoto savu datu rezerves kopēšanu. Datakom nesniedz jebkāda veida garantijas vai solījumus, ka Tīmekļvietnei kopumā vai Lietotāja datiem tiek veikta rezerves kopēšana.
 3. Tīmekļvietnes izmantošanas ierobežojumi
  1. Tīmekļvietnē sniegtās informācijas mērķis ir atvieglot tās lietotāju darbu ar Datakom Tiki-Taka produktu, tomēr Datakom nekādā veidā tieši vai netieši negarantē, ka informācija, kas tajā attēlota ir precīza, pilnīga, patiesa vai atjaunināta un neatbild par to, ja tā nav pieejama no Datakom neatkarīgu iemeslu dēļ.
  2. Informācija un funkcionālās iespējas Tīmekļvietnē var tikt grozīta vai izņemta bez īpaša paziņojuma.
  3. Datakom negarantē to, ka šī Tīmekļvietne darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem.
  4. Tīmekļvietnē norādītā informācija nekādā gadījumā nav uzskatāma par Datakom padomu vai ieteikumu veikt kādas darbības (piemēram, pieņemt finanšu lēmumu), ja vien konkrētā Tīmekļvietnes sadaļā nav tieši norādīts citādi.
  5. Tīmekļvietne nav paredzēta personām, kurām Datakom nav piešķīrusi pieejas tiesības.
 4. Jurisdikcija un tiesību akti
  Tīmekļvietnes darbību un tajā iekļauto paziņojumu par šīs tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti un visi strīdi